תכן יועצים

סוגי ורכיבי מעליות

מעלית חשמלית: מעלית המונעת ע”י מנוע חשמלי, כבלי הרמה ומשקל נגדי. בעת פעולת המנוע הוא מניע ומסובב את גלגל ההינע, על גלגל ההינע מונחים כבלי ההרמה אשר מניעים את המעלית מעלה ומטה.
בד”כ המנוע החשמלי יותקן בחדר המכונות או בפיר המעלית.

מעלית הידראולית: מעלית המונעת ע”י משאבה הידראולית ובוכנה. כאשר המשאבה דוחסת שמן לבוכנה, הבוכנה עולה ומרימה את המעלית.
בד”כ הבוכנה מותקנת בבור המעלית והמשאבה בקומה התחתונה הסמוכה לבור.

מכונת המעלית: מנוע מעלית חשמלית, גלגל ההינע וגיר (במכונות בהם קיים גיר), אלו האביזרים המנעים את המעלית.

מכונת המעלית

לוח פיקוד: המוח של המעלית, בדרך כלל לוח הפיקוד יותקן בחדר המכונות או בקומה העליונה בבניין.

לוח פיקוד המעלית

בקר תדר: יחידה אלקטרו-חשמלית המותאמת למנוע ההרמה ומאפשרת שליטה על מהירות הסיבוב של המנוע באמצעות שינוי תדר רשת החשמל. פעולתו מורגשת בתחילת הנסיעה ובסוף הנסיעה. כמו כן מערכת זו מאפשרת דיוק עצירה גבוהה.

פגושות התא / בופרים: התקן המותקן בבור המעלית העשוי קפיצים / בוכנה הידראולית / גומי אשר מטרתו לבלום את תא מעלית כאשר זה יורד מעבר למגבלת התנועה שלו בפיר המעלית, על ידי אחסון או ספיגה ופיזור של האנרגית התא / משקל נגדי.

פסי המעלית: מסילות פלדה מוחלקות המותקנות באופן מקביל בפיר המעלית, מטרתן לכוון את תנועת המעלית והמשקל הנגדי (שגם הוא נוסע על מסילות דומות), קיימים פסים בגדלים וצורות שונות.

משקל נגדי: משקולת ברזל/בטון הנעה במקביל לתא המעלית, מטרתה לאזן את עומס התא והנוסעים בו . לכל מעלית המונעת ע”י כבלים ישנו משקל נגדי המשויך אליה ומחושב עבורה.

עומס תא המעלית: העומס המותר להעמסת תא המעלית (נוסעים ומשאות).

שטח תא המעלית: שטח התא הזמין להעמסת אנשים או משאות.

ווסת מהירות למעלית: מנגנון מכאני המופעל באמצעות כבל פלדה שמחובר לתא המעלית, מטרת ווסת המהירות לבקר את מהירות המעלית בעת שזו חורגת מהמהירות המוגדרת שלה. ווסת המהירות אחראי על הפעלת התקן התפיסה.

התקן תפיסה למעלית: התקן מכני שמחוברת לשלדת תא המעלית ונועד לעצור ולאבטח את המעלית על פסי ההולכה במקרה שמהירותה עולה על המהירות המוגדרת לה.

פיר המעלית: החלל האנכי במבנה שבו נעה המעלית והמשקל הנגדי, בקצה התחתון קיים בור המעלית ובקצה המעלית ראש הפיר.

אינפורמציית פיר – אינדוקטורים, מפסקי פרסה, מפסקים מגנטיים, דגלנים: רכיבים המותקנים בפיר המעלית ועל גג התא המאפשרים ללוח הפיקוד לזהות/לחשב את מיקום המעלית.

כבלי נסיעה / רצועות נסיעה: הכבלים המחברים את תא המעלית ואת המשקל הנגדי למכונת המעלית.

גלגלי נסיעה / נעלי הולכה: התקן האחראי על הובלת התא על הפסים.
קיימים שני סוגים:
1. גלגלי נסיעה.
2. נעלי הולכה.
אלו מולכים את התא לאורך הפסים.

גלגלי נסיעה

אזעקה: לחצן פעמון המותקן בפנל הלחצנים בתא המשמש למשיכת תשומת לב ולקבלת עזרה.
לחיצה ממושכת על לחצן האזעקה בד”כ תתקשר דרך החייגן למוקד השירות של המעלית.
פועל גם בעת הפסקת חשמל ע”י סוללת גיבוי.

חייגן: יחידת מכשיר טלפון אוטומטי, המחייב למוקד חיצוני של חברת השירות על מנת לאפשר ללכודים בתא המעלית לשוחח עם מוקד חיצוני.
ניתן לתכנת את החייגן לכמה מספרי טלפון.
החייגן מופעל אוטומטית ע”י לחיצה ארוכה של לחצן האזעקה.

עין אלקטרונית: רכיב אלקטרוני המשדר קרן אופטית בין 2 נקודות על מנת לבדוק הפרעה כתוצאה מחפץ/אדם.
הפעלת העין האלקטרונית מונעת סגירת דלתות במקרה של הפרעה.

סרגל טור תאים: רכיב אלקטרוני המורכב ממספר רב של עיניים אלקטרוניות, המורכב לאורך משקוף דלת התא, מטרתו למנוע את סגירת הדלתות במקרה של הפרעה לדלת.

מערכת חילוץ אוטומטי: מערכת חילוץ המופעלת ע”י סוללת גיבוי, המאפשרת את הוזזת תא המעלית לקומה הקרובה ופתיחת דלתות התא בזמן הפסקת חשמל – אינה פועלת בזמן תקלה.

שתפו:

מאמרים נוספים

צרו קשר